கொழும்பு வேலைவாய்ப்பு 2024

கொழும்பு வேலைவாய்ப்பு 2024

கொழும்பு மாவட்டத்தில் காணப்படுகின்ற அரச தனியார் வேலை வாய்ப்புக்களின் தொகுப்பு கீழே உள்ளது.

இந்த கொழும்பு வேலைவாய்ப்பு 2024 விண்ணப்பிக்க எந்தவொரு தகைமை இருந்தாலும் பொருத்தமானது. அவ்வ்வேலை வாய்ப்புக்களுக்கு விண்ணப்பிக்க அதன் வேலை விவரணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்ப முறையினை பின்பற்றவும்.

01. பான் ஏஸியா வங்கி வேலைவாய்ப்புக்கள்

பான் ஏஸியா வங்கி வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பம் கோரப்படுகிறது

 • A/L Pass
 • O/L Pass
 • 24 Age Below
Pan Asia Bank Colombo Vacancies 2024
Pan Asia Bank Colombo Vacancies 2024

02 Intrepid Colombo Jobs

 • Some of the experience you’ll bring with you will include:
 • Graduate in Accounting or equivalent professional qualification
 • 3+ years of experience in a Finance role
 • Competent in Excel and other Microsoft Office products
 • Experience in use of accounting packages mandatory
 • Previous use and experience in Microsoft D365 would be advantageous
Work Perks
 • Flexible work options such as work from home & work from anywhere 4 weeks a year!
 • Experience Intrepid with a FREE trip every year, plus an extra week of leave to enjoy it!
 • E-learning & professional development, with diverse global career opportunities.
 • Access to an Employee Assistance Program, a 24/7 service that offers counselling
 • Support causes important to you with 20 hours of volunteer leave every year.
Intrepid Colombo Jobs கொழும்பு வேலைவாய்ப்பு 2024
Intrepid Colombo Jobs கொழும்பு வேலைவாய்ப்பு 2024

03 ACBT Campus

Responsibilities
 • Providing IT support for English Exams and Courses.
 • Managing, Entering, and Analyzing Student data.
 • Supervising and Administering Computer-based Exams.
 • Create user accounts for students to access learning contents and materials.
Qualifications & Skills
 • Diploma in IT, Foundation in Information Technology(FlT), orNVQ Level 4 or 5.
 • Minimum 1 year of experience in a similar position.
 • Sound knowledge in CCTV operations, PC troubleshooting, installing and configuring software and network
  Experience in PABX operations will be an added advantage.
 • Good communication skills in English.
ACBT Campus
ACBT Campus

04 Garment Jobs Colombo

WHAT YOU WILL DO

• Fabric & trim Helping the senior merchandiser on coordinating on getting samples
down & maintain a track record.
• Processing & follow up on FIT samples/ Red Seals/ etc for confirmed orders &
getting the approvals on time based on the “Criti&Path” drop dates.
• Coordinate and facilitate the , completion and despatch of all , fit and marketing
related samples through Service Excellence with a proactive approach, timeliness
and accuracy of communication and effective problem solving within stipulated time
frames to meet requirements.
• Negotiate price and finalisation with customer through effective garment cost
engineering and resourceful approach in keeping with customer expectations in
order to meet company business objectives.
• Initiate sourcing of raw materials and negotiate terms such as price, delivery etc. in
order to optimize benefits, in line with customer expectations, to secure the order.
• Follow-up with suppliers to ensure that raw materials are approved for timely
execution of marketing samples in-line with customer requirements.
• Communicate with the manufacturing unit in order to provide information for
procurement of bulk fabric, trims etc.

Garment Jobs Colombo
Garment Jobs Colombo

 

For more posts Visit updates.lk

Also Check :