கொமர்சியல் வங்கி வேலை வாய்ப்புக்கள் 2024

இலங்கை தனியார் வேலைவாய்ப்பு

கொமர்சியல் வங்கி வேலை வாய்ப்புக்கள் 2024

இலங்கை கொமர்சியல் வங்கியில் பயிலுனர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது.

தகைமைகள் :

  • வயதுக்கு குறைவாக இருத்தல்
  • G.C.E (O/L) இல் 06 பாடங்கள் கணிதம் உள்ளடங்கலாக C சித்தி அடைந்திருத்தல். மற்றும் ஆங்கிலப் பாடத்தில் A அல்லது B தகமை சித்தி பெற்றிருத்தல்
  • அல்லது Edexcel or Cambridge G.C.E (O/L) சித்தி பெற்றிருத்தல்
  • அல்லது Edexcel or Cambridge G.C.E (A/L) சித்தி பெற்றிருத்தல்

இந்த வேலை வாய்ப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க கீழே உள்ள Apply Now என்ற பொத்தானை அழுத்தவும்

Details in English

கொமர்சியல் வங்கி வேலை வாய்ப்புக்கள் 2024

Resource Downloads :

Advertisement (English) DOWNLOAD
Apply Online Apply Now
Check These Recent Updates :